Snímek obrazovky 2020-01-21 v 12.53.03.p
Snímek obrazovky 2020-01-21 v 10.39.31.p

adidas Originals je značka životného štýlu založená v roku 2001. adidas Originals pokračuje v rozvíjaní odkazu značky adidas prostredníctvom jeho záväzku k inovácii produktov a schopnosti filtrovať kreativitu a odvahu nájdenú na športovom ihrisku prostredníctvom objektívu súčasnej kultúry mládeže.